title
Lõuna-Aafrika ja Euroopa Liidu jäätmekäitluspoliitika võrdlus ringmajanduse toetamiseks
Comparison of waste management policy in South Africa and the European Union to support circular economy
author
Anonye, Ckukwuka Chinkwenye
keywords
waste management policies in South Africa and the European Union
supervisor
defence date
language