title
Brändi kuvandi ühtlustamine globaalsel turul edasimüüjate seas Thermory brändi näitel
The Harmonisation of Brand Image Among Distributors on the Global Market Based on the Example of the Brand Thermory
author
Järvsalu, Elisa
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network