title
Riskikapitali ja otseste välisinvesteeringute mõju tootlikkusele
The impact of venture capital and foreign direct investment on productivity
author
Einroos, Evert
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus