title
Inimkeha mudeli korrektsuse valideerimine
Correctness Analysis of Captured Skeleton Model
author
Aabrams, Kris-Gerhard
keywords
inimkeha mudeli valideerimine
skeletonmodel validation
supervisor
defence date
language