title
Cross-Layer Dependability Management in Network on Chip based System on Chip
Kiipvõrkudel põhinevate süsteemide kihtideülene usaldatavuse haldus
author
Azad, Siavoosh Payandeh
description
Doctoral thesis 24/2018
Doktoritöö 24/2018
publisher
TTÜ Press
TTÜ Kirjastus
defence date
identifier
ISBN 9789949832590 (publication)
ISBN 9789949832606 (pdf)
ISSN 25856898 (publication)
ISSN 25856901 (pdf)
language