title
Võla tühistamise ja majanduskasvu vaheline seos Lõuna-Ameerika riikides
Sovereign Debt Default and Economic Growth in South American Countries
author
Morrison, Ketlin
keywords
võla tühistamine
Lõuna-Ameerika riigid
majanduse jätkusuutlikkus
kogutoodangu kaotus
sovereign debt default
South American countries
output loss
sovereign debt
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network