title
Veekogude põhja seire ja kaardistuse platvormi prototüüp
Monitoring and Mapping Platform Prototype for Water Bodies
author
Porman, Andreas
defence date
language
department / college