title
Ühise e-kohtusüsteemi tekkimise aluste määratlemine. Tehnoloogiatega hõlbustatud piiriülene õigusalane koostöö EU riikides
Defining grounds for the emergence of a common e-court system. Judicial cross-border cooperation facilitated by technology within the European Union
author
Rusinov, Vladislav
defence date
language