title
Eesti ülikoolide ettevõtluskursustel osalenud üliõpilaste algatusvõime, kommunikatsiooni ja koostöö kompetentside võrdlev analüüs
The comparative analysis between personal initiative, communication and cooperation competencies in Estonian university students participating in an entrepreneurship course
author
Somoye, Oludolapo Adebukola
keywords
cooperation competence
communication competence
interpersonal skills
entrepreneurship course
supervisor
defence date
language