title
Android-mobiilse rakenduse Eesti keele testid loomine
Android mobile apps creating for Tests on Estonian Language
Создание мобильного приложения для Android Тесты по эстонскому языку
author
Kotvitski, Olga
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access