title
Pankrotimudeli koostamine kaubandusettevõtete näitel
Development of a bankruptcy prediction model for Estonian retail and wholesale companies
author
Fridman, Roman
keywords
Eesti kaubandusettevõtted
pankrotimudel
mitmemõõtmeline diskriminantanalüüsi
Estonian trading companies
multidimensional discriminant analysis
supervisor
defence date
language