title
Börsil noteeritud pankade riskivõtmine ning valitsemise näitajad
Listed banks governance indicators and bank risk
author
Vainola, Riina
keywords
nõukogu omadused
juhtkonna tasustamine
valitsemise näitajad
board characteristics
management remuneration
governance indicators
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network