title
Dividendi ärajätmise ja vähendamise teate järgne reaktsioon aktsiahindadele kriisiperioodidel 2008-2009 ja 2020-2021
Reaction to share prices following the announcement of dividend omission and reduction during the crisis periods 2008-2009 and 2020-2021
author
Kaaristo, Hanna-Liisa
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus