title
Jälgimäe ristmiku liiklusohutuse inspekteerimine ja Juuliku ristmiku projektlahenduse liiklusohutuse audit
Road Safety Inspection for Jälgimäe Intersection and Road Safety Audit for Design of Juuliku Intersection
author
Hrustaljov, Andrei
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access