title
Ülevõtmiseks sobivad kahjuritõrje firmad Eestis
Acquisition suitable pest control companies in Estonia
author
Petrovski, Vladlen
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit