title
Eksosoomide isoleerimine ja iseloomutus alternatiivsel meetodil
Isolation and characterization of exosomes with alternative applications
author
Oja, Triin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.