title
Tarbija emotsioonide ja impulsiivse ostukäitumise roll m-kaubanduse kasutamisel ilu- ja tervisetoodete näitel
The Role of Consumer's Emotions and Impulsive Buying Behaviour in Using M-commerce Based on the Example of Beauty and Health Products
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus