title
Таллинский Политехник № 34 1988
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
21.11.1988
language