title
Kirjaoksuse määra mõju isiklikule sissetulekule Eesti ja Norra näitel
The impact of the literacy rate on personal income in Estonia and Norway
author
Turbina, Anna
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus