title
Kukurbit[6]uriili ja poolkukurbituriilide kromatograafiline ja vibratsioonilise ringdikroismi analüüs
Chromatographic and vibrational circular dichroism analysis of cucurbit[6]uril and hemicucurbiturils
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information