title
EEI 3-1:1994 Ehitiste madalpingeelektripaigaldised. 1. osa Kohaldusala, sisu ja põhialused
description
Kehtetu, asendatud standardiga EVS-HD 60364-1:2008
publisher
Elektrikontrollikeskus
publishing year
language