title
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku koguduste rahastamine ja majanduslik toimetulek
Funding Estonian Evangelical Lutheran Church Congregations and Their Economical Survival
author
Kalm, Merili
keywords
luterlik kirik
liikmeannetus
majanduslik toimetulek
Lutheran Church
economic survival
defence date
language