title
Tarneahela tulemuslikkuse parendamine kombineerides SCOR mudelit LEAN’ ja SIX Sigma meetoditega
Combining SCOR-model with LEAN and SIX Sigma to improve Supply Chain Efficiency
author
Nilson, Mairi
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information