title
Missioonipõhise innovatsioonipoliitika rakendamise raskused väikeriigi kontekstis: Eesti juhtumiuuring
Mission-oriented innovation policy implementation difficulties in a small state context: the case of Estonia
author
Kristerson, Marc
keywords
defence date
language