title
Infovoog meditsiinilogistikas E-tervise lahenduste näitel
Flow of Information in Medical Logistics in the example of E-health Solutions
author
Saarnak, Margit
keywords
ravijärjekord
waiting list
health information system
e-health solutions
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information