title
Koostööpartnerite valiku põhimõtted lähtudes vastutustundliku ettevõtluse printsiipidest Eesti jaekaubandusettevõtete näitel
Partners Selection Based on the Principles of Corporate Social Responsibility on the Example of Estonian Retail Companies
author
Järvsoo, Margot
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network