title
Plokkahel avaliku halduse vaatenurgast: Eesti Kaasus
Blockchain from Public Administration Perspective: Case of Estonia
author
Jalakas, Parol
keywords
public administration reform
e- governance
defence date
language