title
Madala kütteväärtusega põlevkivi ja kivisöe koospõletamine keevkihtkateldes
Co-combustion of low-value shale and coal in boilers with circulating fluidized bed
Совместное сжигание низкокалорийного сланца и угля в котлах с циркулирующим кипящим слоем
keywords
madala kütteväärtusega põlevkivi
kivisüsi
keevkihttehnoloogia
low-value shale
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Belkova, Irina
defence date
language
rights
ei kuulu avalikustamisele