title
Lühiviitlõhkamise võimalused lõhatud materjali granulomeetrilise koosseisu reguleerimiseks Eesti põlevkivikaevandustes
Options in controlling blast-induced fragmentation of short-delay blasting in Estonian oil shale mines
author
Oisalu, Ott
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access