title
Variantkalkulaatori väljatöötamine elamu renoveerimise analüüsimiseks
Developing parametric calculator for analyzing residential building renovation
author
Pruuli, Marek
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information