title
Aju-päritolu neurotroofse teguri lokaalne translatsioon sünaptoneurosoomides
Local translation of brain-derived neurotrophic factor in synaptoneurosomes
keywords
lokaalne translatsioon
sünaptoneurosoomid
local translation
synaptoneurosomes
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information