title
Koormusprofiili simulaator liginullenergiamajadele Raspberry Pi baasil
Raspberry Pi based load profile simulator for nearly zero-energy buildings
author
Tsarents, Siim
keywords
koormusprofiili simulaator
liginullenergiamaja
load profile simulator
nearly zero-energy building
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus