title
Betooni varajase läbikülmumise mõju betooni omadustele
The influence of early freezing on the properties of concrete
author
Jõgeva, Jürgen
keywords
varajane läbikülmumine
külmumisvastane tardumist kiirendav betoonilisand
early freezing
admixture of antifreeze and setting accelerator
volumetric change
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information