title
OpenStreetMap rakendamise analüüs THINKDIGITAL ettevõtte näitel
OpenStreetMap Implementation Analysis on the Example of THINKDIGITAL Company
author
Aru, Kullo-Kalev
defence date
language
department / college