title
Таллинский Политехник № 24 1980
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
19.09.1980
language