title
Таллинский Политехник № 8 1985
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
15.03.1985
language