title
Mittestandardsete hoonete rajamise geodeetiline teenindamine kaasaegsete mõõdistustehnoloogiate kaasamisega
Geodetic service of non-standard structures by incorporating modern surveying technologies
author
Rebane, Simo
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access