title
Psühhosotsiaalsete ohutegurite kaardistamine SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse näitel
Mapping of psychosocial risk factors on the example of blood centre in North Estonia Medical Centre Foundation
author
Muru, Kaili
supervisor
defence date
language