title
EEI 3-6:1994 Ehitiste madalpingeelektripaigaldised. 6. osa Kontrollitoimingud
description
Kehtetu, asendatud standardiga EVS-HD 60364-6:2007
publisher
Elektrikontrollikeskus
publishing year
language