title
Erasektori kaasamine riikliku järelevalve toiminguid toetavatesse tegevustesse Päästeameti näitel
Involving the Private Sector in Government Supervision Related Activities: Case of the Estonian rescue board
author
Vaher, Tamur
supervisor
defence date
language