title
Optilise anduri väljatöötamine ning abiseadmestiku liidestamine ühtseks süsteemiks randmelt ja sõrmelt registreeritud pulsilainete kujude võrdluseks
Development of an Optical Sensor and Interfacing of Auxiliary Equipment into a Unified System for Comparison of Wrist and Finger Pulse Waveforms
supervisor
defence date
language