title
Tallinna Polütehnik Nr 23 1980
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
12.09.1980
language