title
Titaanidioksiidi õhukeste kilede fotokatalüütilise aktiivsuse määramine gaasifaasis
Study of titanium dioxide thin films photocatalytic activity in gas phase
author
Jurtsevitš, Anna
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Lõputööga tutvumiseks kontakt: Marina Kritševskaja