title
Füüsilise isiku käitumine maksude maksmisel Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledži ja Tartu Ülikooli üliõpilaste näitel
Tax Payment Behaviour of a Natural Person (based on the Example of the Students of the Tallinn College of Tallinn University of Technology and University of Tartu)
author
Adamson, Siim
supervisor
defence date
language