title
Lactococcus lactise lag-faasi lühendamine piimas laboratoorse evolutsiooni meetodil
Reducing the lag-phase of Lactococcus lactis in milk using adaptive laboratory evolution
author
Sild, Mati
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information