title
Serveri rakenduse loomine teadmiste jagamise platvormi jaoks
Creation of server application for knowledge-sharing platform
keywords
rakenduse arhitektuur
tehnoloogiline lahendus
tagaprogramm
application architecture
tech-stack
defence date
language