title
Sotsiaalkampaania Ava Silmad märgatavus välimeedias
Visibility of social campaign Ava Silmad in outdoor media
author
Malk, Kaisa
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network