title
Kohtuekspertiisi tööriist virtuaalmasina kõvaketta failide uurimiseks ja väljavõtmiseks
Forensic tool to study and carve virtual machine hard disk files
author
Jimenez Haro, Raul Ezequiel
supervisor
defence date
language