title
Väävli aururõhu töötluste mõju Cu2ZnSnS4 monoterapulbrite omadustele ja päikesepatarei väljundparameetritele
Impact of sulfur annealing on the Cu2ZnSnS4 monograin powder properties and solar cell parameters
author
Dolcet Sadurni, Marc
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.06.2023
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal