title
Barjääride kaotamine piiriüleses e-kaubanduses läbi automatiseeritud käibemaksudeklaratsioonisüsteemi
Reducing Barriers in Cross-Border E-Commerce through an Automated VAT Declaration System
author
Kreos, Kai
supervisor
defence date
language